Godziny lekcyjne, dzwonki

UWAGA! Zajęcia w Szkole Podstawowej w Bierkowie odbywają się
w godzinach od 7:45 do 16:10
Ulegają także zmianie godziny pracy oddziału przedszkolnego i zerowego – od 7:30 do 12:30
Od godziny 7:15 w szkole jest obecny nauczyciel dyżurujący.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.45

8.40

9.35

10.30

11.35

12.40

13.35

14.30

15.25

8.30

9.25

10.20

11.15

12.20

13.25

14.20

15:15

16:10


PLAN ODWOZÓW

Poniedziałek 12:40, 14:30, 15:25
Wtorek 12:40, 14:30, 15:25, 16:15
Środa 12:40 ,13:35, 15:25
Czwartek 12:40, 13:35 , 16:15
Piątek 12:40, 13:35, 14:30, 16:15