Godziny lekcyjne, dzwonki

UWAGA! Zajęcia w Szkole Podstawowej w Bierkowie odbywają się
w godzinach od 7:45 do 16:10

Od godziny 6:30 w szkole jest obecny nauczyciel dyżurujący.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

7.45

8.40

9.35

10.30

11.35

12.40

13.35

14.30

15.25

8.30

9.25

10.20

11.15

12.20

13.25

14.20

15:15

16:10