Dzień liczby dwa-pi

liczba pi≈3,14
liczba 2pi≈6,28

14 marcaDzień liczby pi (polski  zapis  – 14.03, amerykański  zapis – 3.14)

28 czerwcaDzień liczby dwa-pi (polski   zapis – 28.06, amerykański  zapis – 6.28)

Zobacz, jak uczniowie kl.III przed Dniem liczby dwa-pi uczyli się ułamków –  dzieląc pizzę, by kiedyś łatwiej zrozumieć, że obwód takiej pizzy ściśle związany jest z liczbą 2pi.