Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  1. Małgorzata Szerszeń – Przewodnicząca
  2. Kinga Chróścicka-Stryszko – Wiceprzewodnicząca
  3. Emilia Formela – Sekretarz
  4. Katarzyna Gruszewska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna

  1. Milena Konieczka
  2. Joanna Chrzanowska