Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie
w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca p.Karolina Dalszewska

Zastępca Przewodniczącejp.Kinga Chróścicka – Stryszko 

Skarbnikp.Katarzyna Gruszewska

Sekretarz –  p.Justyna Tracz