Podziękowanie specjalne!

W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować

Pomorskiemu Stowarzyszeniu „Nasze Środowisko” z Bierkowa
w osobach:

Prezesa – Pana Adama Piekarec
Z-cy Prezesa – Pana Andrzeja Praszczaka
oraz Pani Agnieszki Krzymuskiej
i Pani Agnieszki Żebiałowicz-Łach

za

przychylną szkole realizację projektu,
dzięki któremu w obejściu szkoły zainstalowano niezwykłe stojaki na rowery.

Dyrektor
Grażyna Rożnowska