DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 1. Informatyczne-opiekun P. Ceranowski
 2. 2.Historyczne- opiekun  M.Wierzchnicki
 3. 3.Szachowe- opiekun M. Wierzchnicki
 4. 4.Muzyczne- opiekun V. Wójcik
 5. 5.Plastyczne-opiekun L.Sikorska
 6. Taneczne- opiekun M.Grajewski
 7. SKS kl.1-3- opiekunG. Klin
 8. 8.SKS kl.4-8- opiekunG. Klin

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 1. 1.J. polski-opiekun J. Błażejewicz
 2. Matematyka- opiekun D. Bugajska
 3. J. angielski (II semestr) -opiekun K. Włoch Czapiewska

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 1.  1.Edukacja marynistyczna kl.2b-opiekun P.Wesołowska Szmajda
 2. Edukacja marynistyczna kl.2a-opiekun A. Buczyńska
 3. Nauka programowania kl.4-opiekun D. Bugajska
 4. ABC Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej kl.1-3-opiekun E. Formela
 5. Edukacja regionalna kl.5- opiekun K. Leończyk
 6. Wychowanie komunikacyjne kl.5-L. Sikorska
 7. Edukacja europejska kl. 6-opiekun M. Wierzchnicki
 8. Roboenglish kl.3-opiekun K. Włoch Czapiewska
 9. Kurs na programowanie kl.4-8 -opiekun P. Ceranowski

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

 1. Edukacja wczesnoszkolna kl.1-opiekun A. Domina Jasińska
 2. 2.Edukacja wczesnoszkolna kl.2a-opiekun E.Formela
 3. Edukacja wczesnoszkolna kl.2b-opiekun P.Wesołowska Szmajda
 4. 4.Edukacja wczesnoszkolna kl.3-opiekun D. Szczutkowska
 5. 5.J. polski kl. 8- opiekun J. Błażejewicz
 6. Terapia pedagogiczna- opiekun E. Dwornik

JĘZYKI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

 1. Kaszubski kl 1-8- opiekun R.Malek- Matyjasik
 2. Niemiecki kl. 4-6- opiekun D. Grzesiuk

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W SZKOLE

 1. Samorząd Uczniowski- opiekunowie D. Grzesiuk, A. Buczyńska
 2. Młodzieżowa Rada Gminy-opiekun P.Wesołowska Szmajda
 3. 3. Wolontariat- opiekunowie Ż. Komorowska, P.Wesołowska Szmajda