OFERTA EDUKACYJNA

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

 1. Informatyczne-opiekun P. Ceranowski
 2. Historyczne- opiekun  M.Wierzchnicki
 3. Szachowe- opiekun M. Wierzchnicki
 4. Muzyczne- opiekun D. Duraj
 5. Plastyczne-opiekun L.Sikorska
 6. Taneczne- opiekun M.Grajewski
 7. SKS kl. 1-3- opiekun G. Klin
 8. SKS kl. 4-8- opiekun G. Klin

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 1. J. polski – opiekun J. Błażejewicz
 2. Matematyka- opiekun D. Bugajska
 3. J. angielski – opiekun K. Włoch-Czapiewska

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 1. Edukacja marynistyczna – opiekunowie P.Wesołowska-Szmajda, A. Buczyńska
 2. Nauka programowania – opiekun D. Bugajska
 3. ABC Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  -opiekun E. Formela
 4. Edukacja regionalna – opiekun K. Leończyk
 5. Wychowanie komunikacyjne  – L. Sikorska
 6. Edukacja europejska – opiekun M. Wierzchnicki
 7. Roboenglish – programowanie z językiem angielskim – opiekun K. Włoch-Czapiewska
 8. Kurs na programowanie – opiekun P. Ceranowski

ZAJĘCIA KREATYWNE I ROZSZERZAJĄCE

 1. Edukacja wczesnoszkolna – opiekunowie  A. Domina Jasińska, E.Formela, P.Wesołowska-Szmajda, D. Szczutkowska
 2. J. polski – opiekun J. Błażejewicz
 3. Terapia pedagogiczna – opiekun E. Dwornik

JĘZYKI OBCE

 1. Angielski – opiekun K. Włoch-Czapiewska
 2. Niemiecki – opiekun D. Grzesiuk
 3. Kaszubski – opiekun R.Malek – Matyjasik

ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W SZKOLE

 1. Samorząd Uczniowski – opiekunowie D. Grzesiuk, A. Buczyńska
 2. Młodzieżowa Rada Gminy – opiekun P.Wesołowska-Szmajda
 3. Wolontariat – opiekunowie Ż. Komorowska, A. Müller