Oferty zajęć pozalekcyjnych 2019/2020

strona w aktualizacji

 

DODATKOWE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Nazwa Klasa Prowadzący Dzień Godzina
j. kaszubski IV-VIII p. Renata Malek-Matyjasik zgodnie z planem
wychowanie do życia w rodzinie IV-VIII p. Paulina Michałowska zgodnie z planem

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

 

 

Nazwa Klasa Prowadzący Dzień Godzina
edukacja regionalna V p. K Leończyk zgodnie z planem
edukacja europejska VI p. M. Wierzchnicki zgodnie z planem
nauka programowania w języku Baltie IV p. D. Bugajska zgodnie z planem
ABC drużyny pożarniczej IV p. Elżbieta Formela zgodnie z planem
edukacja morska I p. Paula Wesołowska – Szmajda
zgodnie z planem
zespół cheerleaders

– koło taneczne

I – VIII p. Elżbieta Formela zgodnie z planem
wychowanie komunikacyjne V p. Luisa Sikorska zgodnie z planem
język niemiecki IV – VI
p. Dobrochna Grzesiuk zgodnie z planem

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

 

Nazwa Klasa Prowadzący Dzień Godzina
zajęcia wyrównawcze VIII p. P. Olszewska
zajęcia wyrównawcze II p. D. Szczutkowska
zajęcia wyrównawcze III p. A. Domina – Jasińska
zajęcia wyrównawcze VIII p. D. Bugajska
zajęcia wyrównawcze I p. E. Formela
zajęcia wyrównawcze I p. P.Wesołowska- Szmajda

KOŁA PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE

 

Nazwa Klasa Prowadzący Dzień Godzina
Szkolne Koło Sportowe I-III p. G. Klin
IV-VII
koło informatyczne VI-VIII p. P.Ceranowski poniedziałek 14:30-16:10
koło taneczne VIII p. M. Grajewski
koło plastyczne I-III p. E. Formela
koło plastyczne IV-VIII p. L.Sikorska
schola IV-VI p. I. Sikorska
studio piosenki IV-VIII p. K.Plebanek
zespół wokalny
zajęcia muzyczne
IV-VIII p. D.Duraj
koło szachowe IV-VIII p. M.Wierzchnicka
koło historyczne IV-VIII p. M.Wierzchnicka
koło teatralne IV-VIII p. A.Domina–Jasińska

TERAPIE I ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

 

Nazwa Prowadzący Dzień Godzina
terapia logopedyczna p. A. Wierzchnicka
konsultacja logopedyczna p. A. Wierzchnicka
konsultacja psychologiczna p. E.Wieliczko
rewalidacja .I.Sikorska
p.J.Buczyńska
terapia pedagogiczna p. K.Leończyk
p.E.Wieliczko

ORGANIZACJE

 

Nazwa Prowadzący
Samorząd Szkolny p. G.Klin
p.P.Wesołowska-Szmajda
Liga Ochrony Przyrody p. K. Leończyk
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami p. K. Leończyk
Wolontariat p.P.Wesołowska-Szmajda

PROJEKTY

Ogólnopolski  Projekt Edukacyjny “Pocztówkowe przedszkole” p.K. Walicha
p.M. Chojnacka
Międzynarodowy Projekt “Piękna nasza Polska cała” p.K. Walicha
p.M. Chojnacka
Szkolne Centrum Wspierania Małego Dziecka i Jego Rodziny Wszyscy nauczyciele
Starsi uczą młodszych Wszyscy nauczyciele
Uczeń uzdolniony i utalentowany jest wśród nas Luisa Sikorska

INNE

Nazwa Prowadzący
Gazetka szkolna „Moja szkoła i ja” p. I. Sikorska
Sklepik „Grosik” p. K. Leończyk
Opieka nad pocztem sztandarem p. M. Wierzchnicki