RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca p. Karolina Dalszewska

Zastępca Przewodniczącejp. Kinga Chróścicka

Skarbnikp. Katarzyna Gruszewska

Sekretarz –  p.  Anna Dyrda

Komisja rewizyjna – p. Marzena Łata, p. Marzena Wilman