Inauguracja Roku Szkolnego  2012-2013         

Wakacje – już za nami!

Rok szkolny 2012/2013 został uroczyście otwarty!

Z tej okazji – rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi szkoły życzę –

POMYŚLNEGO WSPÓLNEGO ROKU.

Naszym drogim przedszkolakom i uczniom, a także absolwentom kontynuującym naukę  na dalszych etapach  edukacji życzę –

RADOŚCI PŁYNĄCEJ Z NAUKI I ROZWIJANIA WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ ORAZ  JAK  NAJLEPSZYCH OCEN.

Dyrektor
Grażyna Rożnowska