Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2015-2016

Z okazji Nowego Roku Szkolnego naszym drogim uczniom i przedszkolakom życzę –

DUŻO RADOŚCI PŁYNĄCEJ Z NAUKI I ZABAWY ORAZ SUKCESÓW.

Rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi szkoły życzę –

POMYŚLNEGO WSPÓLNEGO ROKU I OWOCNEJ WSPÓŁPRACY.

Dyrektor
Grażyna Rożnowska