Ile ml wody jest w szklance?

Praktyczne działania pozwoliły uczniom klasy III utrwalić pojęcia litr, pól litra i ćwierć litra. Podczas czynnościowego odmierzania płynów różnymi miarkami  dzieci wykonywały proste obliczenia matematyczne z użyciem wprowadzonych pojęć.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. E. Formela