Sukces Jakuba

Nasz uczeń – Jakub Gruszewski zdobył II miejsce w kategorii klas IV w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorsko – Plastycznym Poezji Władysława Broniewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Danuty Wawiłow pod hasłem Ocalić od zapomnienia, który odbył się 22. 03. 2018 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku. Brało w nim udział 90 uczestników z 20 szkół.
Kuba zaprezentował wiersz K. I. Gałczyńskiego Strasna zaba. W konkursie wzięły również udział Zosia Praszczak z kl.VI oraz Aleksandra Kunkel z kl.VII. Gratulujemy!

Przygotowanie uczniów:
p. P. Olszewska (komentarz)
p. A. Domina-Jasińska