I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

„PRACA STRAŻAKA W OCZACH   DZIECKA  I MŁODZIEŻY”

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków  i uczniów szkół podstawowych  oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych działających  w jednostkach OSP na terenie  Gminy Słupsk.
Prace będą oceniane w poszczególnych grupach wiekowych:

  • Grupa I wiek 5-6 lat
  • Grupa II wiek 7-9 lat
  • Grupa III wiek 10- 15 lat
  • Grupa IV wiek 16-19 lat

REGULAMIN I ZGODA RODZICÓW

WYKONANIE PRACY:
Pracę należy wykonać samodzielnie (praca autorska), technika dowolna (malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane-bez materiałów sypkich). Prace grupowe jak i przestrzenne nie biorą udziału w konkursie.  Dopuszczalne są dwa rodzaje formatu dla przedszkolaków i uczniów klas I- III dopuszczalny jest format  A-4,  dla pozostałych uczestników  format A-3.
Każda szkoła, przedszkole i drużyna pożarnicza  może przesłać maksymalnie po trzy prace z każdej grupy wiekowej.

KRYTERIA OCENY:

Oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są niepodważalne. Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:
– estetykę wykonania
– zgodność wykonania z założeniami konkursu
– wkład pracy

Wszystkie prace będą prezentowane w formie wystawy w dniu Spartakiady Strażackiej organizowanej w szkole w Bierkowie.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia. Ø Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo o dacie wręczenia nagród. Nagrodzone prace wezmą udział w konkursie wyższego szczebla.

ZGŁOSZENIA:
Prace należy dostarczyć do szkoły w Bierkowie do 15. 01.2021 roku. Praca nie może być rolowana.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Elżbieta Formela, Joanna Buczyńska