Historia Słupska z notebooków

Podczas lekcji edukacji regionalnej uczniowie klasy 5 korzystając z notebooków poznawali historię Słupska i wspaniałe zabytki naszego miasta. Zapisane informacje będą wykorzystane podczas wycieczki – Śladami mieszkańców Pomorza.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk