„Hip – Hop druga szansa”

Ostatnio w naszej szkole odbyły się warsztaty  z Przemysławem Kacą – pedagogiem i założycielem inicjatywy „Hip – Hop Druga Szansa”. Jest to projekt edukacyjno – profilaktyczny , w ramach którego realizowany jest warsztat dla młodzieży w szkołach, ośrodkach kultury, placówkach resocjalizacyjnych oraz świetlicach wiejskich.

Celem projektu jest :
– zaproszenie młodych ludzi do współtworzenia kultury hip-hop,
– pobudzenie młodych ludzi do konstruktywnego spędzania czasu wolnego,
– propagowanie korczakowskiej idei praw dziecka,
– ukazanie pozytywnej roli wolontariatu w życiu młodzieży,
– minimalizowanie agresji wśród młodzieży,
– zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

Przemysław Kaca motywuje młodych ludzi do odkrycia w sobie mocnych stron oraz talentów, co podnosi w człowieku samoocenę życiową. Dziękujemy za wspaniałe i pouczające spotkanie!