HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Termin główny:
język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

język polski –16 czerwca 2021r. (środa)–godz. 9:00
matematyka –17 czerwca 2021r.(czwartek) –godz. 9:00
język obcy nowożytny –18czerwca 2021 r.(piątek) –godz. 9:00