GRANTY PGR – INFORMACJE DLA RODZICÓW

W związku z otrzymaną informacją z Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, iż zakłady doświadczalne instytutów naukowo – badawczych zostały wymienione jako jednostki podporządkowane ministrowi rolnictwa i były objęte układami zbiorowymi pracy dla PPR z dnia 24.12.1974r., informujemy iż osoby które miały krewnego (w linii prostej ) *pracującego w Pomorskiej Stacji Doświadczalnej Krajowych Włókien Naturalnych w miejscowości Bukówka *mogą złożyć do jutra tj. 3 listopada2021r. oświadczenie w ramach Wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.