GRAJ Z NAMI W ZIELONE!

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w bardzo ciekawym ekologicznym projekcie edukacyjnym Polenergii ,, Graj z nami w zielone!” Celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów w zakresie transformacji energetycznej, konieczności ochrony powierzchni Ziemi i wód oraz zasad gospodarki w obiegu zamkniętym. Zmiana sposobu naszego życia dziś, to wyścig o lepsze jutro kolejnych pokoleń ludzkości. Koniecznością staje się ograniczanie wykorzystania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Musimy pamiętać, że naszą przyszłością są Odnawialne Źródła Energii takie jak np. lądowe i morskie farmy wiatrowe.

Edukacja proekologiczna projektu odbywa się w zakresie zagadnień:

– ,, Działamy z energią” – omawiane są tu kwestie związane z przyczynami zmian klimatu, rola Odnawialnych Źródeł Energii i ich znaczenie dla naszego środowiska.

– ,, Sprytne rady na odpady”- zagadnienia poruszają tematy segregacji odpadów.

– ,, Woda zdrowia doda! Klimatyczne wyzwania” – omawiane są tematy zmian klimatycznych i gospodarowania wodą.

Projekt ,,Graj z nami w zielone” motywuje uczniów do działania, edukuje dzieci na temat kryzysu klimatycznego, zachęca i wspiera do podejmowania inicjatyw ograniczających negatywny wpływ ludzi na środowisko.

Pamiętajmy, że my wszyscy mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, bo to od nas w dużej mierze zależy jak będzie wyglądało nasze jutro.