Goście na zajęciach w kl. I

Dnia 17.09.2013 r. uczniowie kl. I uczestniczyli  w ciekawych zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli policji. Spotkanie dotyczyło zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. W nagrodę – z rąk Pani policjantki otrzymały znaki odblaskowe i książeczki tematyczne.