GOŚĆ Z NADLEŚNICTWA

Gościliśmy w szkole p. Kamilę Gosztyłę z Nadleśnictwa Ustka, która przybliżyła uczniom zagadnienia związane z edukacją leśną. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej jest bardzo ważne, ponieważ prowadzi do stałego podnoszenia świadomości ekologicznej.
Jeśli pomożesz dzieciom pokochać naturę, będą się o nią troszczyły, bo każdy dba o to, co kocha. Obcowanie z przyrodą, nawiązanie z nią relacji, może trwale przyczynić się do jej późniejszej ochrony oraz wykształcenia wśród dzieci postaw proekologicznych. Wzrost wiedzy na temat środowiska edukacji leśnej pozwoli lepiej zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie. Zachęcam do poznania lasu- Katarzyna Leończyk.