GÓRA GROSZA

,,Akcja Góra Grosza””- nasza szkoła wzięła udział w corocznej Akcji, której celem jest zebranie funduszy na pomoc specjalistyczną dla dzieci wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym. Towarzystwo Nasz Dom organizuje wsparcie psychologiczne dzieci, programy stypendialne, pomoc rzeczową.
Nasza szkoła zebrała kwotę 91 złotych.
Gratulujemy!