GODZINA DLA ZIEMI

25.03.2023 r. społeczność naszej szkoły weźmie udział w Ekologicznej Akcji ,,Godzina dla Ziemi.” O godzinie 20.30 wyłączamy w domach światła na godzinę. W tym symbolicznym geście przyczyńmy się do ochrony środowiska, miejmy szacunek do zasobów naturalnych Ziemi. Godzina dla Ziemi ma skłonić wszystkich do refleksji nad wagą stojących przed nami wyzwań i zmotywować do podjęcia koniecznych działań. Ograniczmy degradację środowiska i zredukujmy emisję gazów cieplarnianych, będących przyczyną zmiany klimatu.