Gôdómë pò kaszëbskù

Nauka języka regionalnego – kaszubskiego przynosi naszym uczniom wiele radości. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, gier edukacyjnych  i zabaw. Dzieci śpiewają piosenki, słuchają opowiadań i baśni kaszubskich, wykonują prace plastyczne. Podczas lekcji uczniowie poznają język, a także odkrywają zabytki najbliższej okolicy, historię, geografię i kulturę regionu.

Zajęcia  nie odbywają się tylko w szkolnych ławkach, ale także w terenie w formie wycieczek i  warsztatów.