Gminne Warsztaty Profilaktyczne

Dnia 14 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie zostały przeprowadzone Gminne Warsztaty Profilaktyczne pod hasłem „Nie truj się, nie bądź toksyczny”. W warsztatach wzięło udział 28 uczestników wraz z opiekunami z 7 szkół Gminy Słupsk. Podczas zajęć grupowych omówiono tematy dotyczące profilaktyki uzależnień głównie od alkoholu. Uczniowie odnosili się do zdrowego stylu życia, dbania o zdrowie i zachowania prozdrowotne. Cel warsztatów – kształtowanie świadomych postaw uczniów wobec uzależnień. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, oraz rozwijanie umiejętności asertywnych został zrealizowany. W turnieju zdrowotnym każdy uczestnik warsztatów otrzymał drobny upominek.

Wyłoniono również zwycięzców warsztatów.

I miejsce Kacper Jonatowski SP Włynkówko
II miejsce Amelia Nowak SP Jezierzyce
III miejsce Darek Tałan SP Bierkowo

Serdeczne podziękowania  dla Pani Małgorzaty Peda z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przekazanie funduszy na zorganizowanie tego jak ważnego przedsięwzięcia.
Serdeczne podziękowania kieruję też do Pani Elżbiety Formela i Pani Ireny Sikorskiej za pomoc w przeprowadzeniu warsztatów.

Organizacja i komentarz
p. K. Leończyk