Flagi państw UE

Na zajęciach z innowacji pedagogicznej Edukacja Europejska, uczniowie klasy VI poznawali stolice i flagi państw członkowskich. Po krótkim wprowadzeniu i omówieniu podstawowych kwestii związanych ze stolicami krajów Wspólnoty,  młodzież przystąpiła do własnoręcznego wykonania flag, co nastąpiło przy dźwiękach muzyki charakterystycznej dla poszczególnych państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki