Figury przestrzenne w praktyce

Uczniowie klasy szóstej często mają okazję zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Na lekcji matematyki projektowali siatki prostopadłościanów i sześcianów, wycinali je i składali modele brył. Najtrudniejszy był etap planowania siatki na kartce papieru, aby uzyskać jak największą figurę. Podczas rysowania liczy się precyzja i dokładność. Kilku uczniów musiało zaczynać pracę od nowa- kłopot sprawiły kąty proste. Jednak ostatecznie bryły powstały! Uczniowie mieli też okazję zmierzyć się z wyzwaniem stworzenia projektu podczas zająć komputerowych (zobacz wpis→). Dobry projektant biegle posługuje się zarówno przyborami geometrycznymi jak i grafiką komputerową!

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Bugajska