Fauna i flora Morza Bałtyckiego

Uczniowie klasy V podczas zajęć edukacji regionalnej szukali odpowiedzi na pytania dotyczące fauny i flory  Morza Bałtyckiego. Dlaczego w naszym Bałtyku  żyje  wiele organizmów słodkowodnych i czy  do fotosyntezy  jest potrzebna roślinom różna ilość światła? Uczniowie wyszukiwali również ciekawe informacje dotyczące zwierząt żyjących w Bałtyku. Niektóre organizmy morskie zainteresowały uczniów bardziej. Za zadanie mieli opisać trzy z nich. Najczęściej powtarzającymi się  rybami były: ciernik i iglicznia – wzorowi rybi tatusiowie. Lekcja z notebookami bardzo podobała się uczniom – była źródłem kopalni wiedzy na temat życia w Bałtyku.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Leończyk