Escape room

Escape room to pokój zagadek. Ten motyw popularnej na zachodzie gry wykorzystaliśmy na lekcji powtórzeniowej w kl.VI. Cała idea jest bardzo prosta: grupa uczestników zostaje zamknięta w pomieszczeniu i odczytując wskazówki oraz rozwiązując ukryte zadania odnajduje klucz lub hasło do uwolnienia się. Szóstoklasisty zostali zamknięci w sali razem z nauczycielem i po kolei musieli rozwiązywać zagadki by na koniec otworzyć drzwi. Uczniowie czytali ze zrozumieniem, utrwalali słownictwo, słuchali nagrania w j.angielskim i przede wszystkim wykorzystywali logiczne myślenie. To była prawdziwa przygoda, a uczniowie chyba nawet nie zauważyli jak dużo podczas tej lekcji się nauczyli.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Włoch-Czapiewska