Zespół do Spraw Ewaluacji Współpracy z Rodziną i Środowiskiem

Skład Zespołu:

p. L. Sikorska,(przewodnicząca)
p. I. Sikorska,
p. A. Wierzchnicka.

Efekty pracy Zespołu