Zespół do spraw Wystroju i Estetyki Wewnętrznej Szkoły

Skład Zespołu:

p. P. Olszewska, (przewodnicząca)
p. A. Domina-Jasińska,
Wychowawcy – opiekunowie klasopracowni

Efekty działalności Zespołu: