Zespół do spraw Szkolnego Centrum Wspierania Małego Dziecka i Jego Rodziny

Skład Zespołu:

p. E. Formela (przewodnicząca),
p. A. Wierzchnicka,
p. D. Szczutkowska,
p. A. Domina-Jasińska,
p. K. Walicha.

Wydarzenia związane z działalnością Zespołu: