Zespół do spraw Promocji Szkoły i Współpracy z Mediami

Skład Zespołu:

p. K. Włoch-Czapiewska (przewodnicząca),
p. M. Kobylarz.

Efekty działalności Zespołu: