Zespół do spraw Ewaluacji Działalności Statutowej Szkoły

Skład Zespołu:

p. M. Wierzchnicki  (przewodniczący),
p. K. Leończyk,
p. D. Szczutkowska.

Efekt pracy Zespołu