Zespoły zadaniowe i samokształceniowe

W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w szkole działają następujące zespoły zadaniowe:

 1. Zespół do spraw Ewaluacji Działalności Statutowej Szkoły
 2. Zespół do spraw Ewaluacji Bezpieczeństwa w Szkole
 3. Zespół do spraw Ewaluacji Współpracy z Rodziną i Środowiskiem
 4. Zespół do spraw Diagnozy Potrzeb Edukacyjnych Uczniów
 5. Zespół do spraw Promocji Szkoły i Współpracy z Mediami
 6. Zespół do spraw Szkolnego Centrum Wspierania Małego Dziecka i Jego Rodziny
 7. Zespół do spraw  Wystroju i  Estetyki Wewnętrznej Szkoły
 8. Zespół do spraw Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych

oraz następujące zespoły samokształceniowe:

 1. Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
  Skład zespołu:
  p. D. Szczutkowska (przewodnicząca)
  p. E. Formela
  p. H. Cichocka
  p. A. Domina-Jasińska
 2. Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych
  Skład zespołu:
  p. M. Wierzchnicki (przewodniczący)
  p. P. Olszewska
  p. M. Kobylarz
  p. I. Sikorska
  p. K. Włoch-Czapiewska
 3. Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Nauk Matematyczno – Przyrodniczych
  Skład zespołu:
  p. K. Leończyk (przewodnicząca)
  p. L. Sikorska
  p. D. Bugajska
  p. A. Wierzchnicka
  p. G. Klin
 4.  Zespół Samokształceniowy Wychowawców Klas