Spotkania zespołu

Wszyscy nauczyciele w naszej szkole stanowią Zespół d/s Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (Zespół TIK). Spotykając się wymieniają poglądy i dzielą się dobrą praktyką.