Krótko o projekcie

Projekt „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” wspiera między innymi program rządowy „Cyfrowa Szkoła”.
Celem programu „ Cyfrowa Szkoła” jest zaopatrzenie szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Projekt, w którym bierzemy aktualnie udział ma doprowadzić do tego, żeby ten sprzęt był optymalnie wykorzystany jako narzędzie techniczne, wspierające nowoczesne i efektywne metody nauczania.

Liderem projektu jest  Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE).
Partnerem projektu jest Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO).

Jednym z zadań CEO w ramach projektu jest – „Tworzenie sieci współpracy i wspierania nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie realizacji zadań związanych z wprowadzeniem TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej) do szkół.”

Zadanie to realizowane jest poprzez kurs dla koordynatora projektu i dyrektora szkoły.
Koordynator, przy wsparciu dyrektora szkoły,  w trakcie trwania kursu szkoli nauczycieli zgrupowanych w specjalnie to tego celu powołanym zespole.

Opracowanie:
Dyrektor Szkoły
Grażyna Rożnowska
w oparciu o materiały
ORE i CEO