Koordynatorzy projektu

Koordynatorem projektu z ramienia Gminy Słupsk jest
p. Ewelina Walkowiak (ewelinaw@gminaslupsk.pl).

Koordynatorem projektu z ramienia Szkoły Podstawowej im W. Witosa w Bierkowie jest
p. Agnieszka Domina-Jasińska (a.domina-jasinska@spbierkowo.pl).