Cele innowacji „Edukacja Europejska”

Cele ogólne:

 • określenie położenia Polski w Europie;
 •  znajomość najważniejszych instytucji europejskich;
 • przygotowanie dzieci do życia w nowej, zintegrowanej Europie;
 • pogłębianie tożsamości kulturowej i narodowej;
 • kształcenie i rozwijanie u uczniów postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur;
 • zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

 

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Europy: powierzchnia, liczba mieszkańców, liczba państw, religie, języki;
 • przypomnienie położenia geograficznego Polski w Europie – granice Polski na przestrzeni wieków, współczesna granica Polski, bliżsi i dalsi sąsiedzi;
 • zapoznanie z historią powstania Unii Europejskiej;
 • wprowadzenie pojęć związanych z Unią Europejską: unia, negocjacje, integracja, traktat, referendum;
 • zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej: hymn, flaga, waluta;
 • przybliżenie uczniom instytucji Unii Europejskiej i zasad ich funkcjonowania;
 • poznanie charakterystycznych obyczajów (codziennych i świątecznych) i elementów dorobku kulturowego państw Unii;
 • poznanie 27 państw członkowskich i państw kandydujących do struktur Unii;
 • kształcenie umiejętności wyszukiwania i gromadzenie wiadomości dotyczących wybranych zagadnień o Unii Europejskiej;
 • poznanie sylwetek znanych Europejczyków i ich dorobku w różnych dziedzinach, np. literatura, muzyka;
 • ukazanie atrakcyjności Polski dla Europy: turystyka, folklor itp.;
 • uświadomienie wagi osiągnięć wybitnych Polaków w historii Europy: M. Kopernik, F. Chopin, M. Skłodowska – Curie, Jan Paweł II;
 • zrozumienie potrzeby znajomości języków obcych i kultury innych narodów.

 

Opracowanie
– autor innowacji
p. M. Wierzchnicki