Programy, projekty, innowacje w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie

L.p. Program
/projekt/
innowacja
Nazwa Logo Status
1 Program rządowy Cyfrowa Szkoła” Kontynuacja
2 Program edukacyjny dla kl. I Klub Bezpiecznego Puchatka” Zakończony
3 Program edukacji ekologicznej „Słupia naszą rzeką” Zakończony
4 Projekt unijny, interregionalny Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat” Zakończony
5 Projekt unijny ABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk” Zakończony
6 Projekt szkolony Uczeń uzdolniony
i utalentowany
jest wśród nas”
W toku realizacji
7 Projekt szkolony „Żyję zdrowo, bo sportowo W toku realizacji
8 Projekt szkolony „Wiem, co jem W toku realizacji
9 Projekt szkolony Starsi uczą młodszych, młodsi starszych – uczymy się wzajemnie starsi_ucza_mlodszych W toku realizacji
10 Projekt szkolony Rodzice czytają dzieciom W toku realizacji
11 Projekt unijny „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” W toku realizacji
12 Projekt edukacyjny „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” zagiel-logo Zakończony
13 Innowacja pedagogiczna Wychowanie komunikacyjne” W toku realizacji
14 Innowacja pedagogiczna Dziedzictwo kulturowe
w regionie
–KRAINA W KRATĘ
– moją Małą Ojczyzną”
W toku realizacji
15 Innowacja pedagogiczna Edukacja Europejska” W toku realizacji
16 Innowacja pedagogiczna Nauka programowania w języku Baltie” W toku realizacji