Ogólnopolska olimpiada z przyrody firmy „Olimpus”- krótki opis

 Olimpiada ta stanowi cenne rozszerzenie programów nauczania, jest urozmaiceniem programów zajęć, a także zewnętrznym źródłem oceny poziomu wiedzy uczniów. Olimpiada z przyrody przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VI  szkoły podstawowej. Jest testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w tekście podane są 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymywania się od odpowiedzi na dane pytanie. W tekstach zawarte są pytania o różnej skali trudności, dlatego wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił. Uczniowie, którzy najlepiej napiszą test otrzymają nagrodę książkową.

Opracowała:
p. K. Leończyk
nauczyciel przyrody