Gminny Konkurs Profilaktyczny „Nie truj się, nie bądź toksyczny” – krótki opis

Celem konkursu jest między innymi kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu i życiu, stanowczego odrzucenia propozycji prowadzących do uzależnień. Uczniowie mają możliwość rozszerzenia wiedzy na temat:

  • zasad bezpiecznej zabawy i udzielania pierwszej pomocy
  • odporności na namawianie i presję ze strony różnych osób do używania środków odurzających i narkotyków, palenia tytoniu i picia alkoholu.

Jest to konkurs mający stałe miejsce w kalendarzu.

Katarzyna Leończyk
pedagog szkolny, nauczycielka przyrody