Centrum wspierania

W wyniku realizacji autorskiego projektu dyrektor szkoły p.  Grażyny Rożnowskiej, w roku 2009 powstało w szkole:

SZKOLNE CENTRUM WSPIERANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA I JEGO RODZINY