EDUKACJA ZDROWOTNA

Edukacja zdrowotna jest ważnym elementem programu nauczania naszej szkoły. Zachęcamy do zdrowego stylu życia, stwarzamy uczniom i pracownikom możliwości dokonywania zdrowych wyborów. Kształtujemy poczucie odpowiedzialności za zdrowie. Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia. Włączamy edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.