E-palenie, a zdrowie

W ramach godziny wychowawczej, uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w profilakycznych zajęciach warsztatowych współprowadzonych przez pedagog szkolną p. Katarzynę Leończyk. Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki przeprowadzonej przez szkolnego pedagoga, następnie uczniowie obejrzeli krótki film o wpływie papierosów i e-papierosów na organizm ludzki. W trakcie zajęć pokusiliśmy sie też o wirtualne „rozebranie” papierosa i sprawdzenie jakie substancje się w nim znajdują. Uczniowie rozwiązali również quiz „Tytoń albo zdrowie”. W drugiej częśći zajęć klasa została podzielona na dwie grupy. Zadaniem jednej z grup było wypisanie plusów palenia papierosów, natomiast druga grupa miała wypisać minusy. Lekcja zakończyła się ankietą dotyczącą częstotliwości i przyczyn palenia papierosów wśród młodzieży.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Włoch-Czapiewska