DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

Piątkowe lekcje j. angielskiego w klasach 4-8 były lekcjami kulturowymi. Rozmawialiśmy o Dniu Św. Patryka, poznaliśmy historię tego święta, a także typowe dla Irlandii symbole.