Dzień Nauczyciela w naszej szkole

Dzień Edukacji Narodowej -Dzień Nauczyciela wpisany jest w szkolny kalendarz uroczystości. W tym dniu Samorząd Szkolny witał rano wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły symbolicznym kwiatkiem. Podczas uroczystej akademii szkolnej, z udziałem gości i Rady Rodziców, nauczyciele i  pracownicy administracji i obsługi szkoły otrzymali od uczniów najpiękniejsze prezenty: wiersze, piosenki i taniec. Ten dzień był pełen miłych wrażeń.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły składamy serdeczne podziękowania uczniom, gościom, rodzicom i Radzie Rodziców.

Apel przygotowali:
p. E. Formela (komentarz)
p. M. Grajewski
p. T. Picz