DZIEŃ LICZBY PI 2024

Urodziny liczby pi
Liczba pi jest stałą matematyczną wyrażającą stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Fascynuje ludzkość już od czasów starożytności, a jako pierwszy jej właściwości i znaczenie w matematyce badał w III w. p.n.e. Archimedes. Od XVIII wieku znana jest jako π. 14 marca obchodzimy jej święto- od trzech początkowych cyfr rozwinięcia dziesiętnego 3,14. Również w naszej szkole obchodzimy ten dzień. Uczniowie wykonali prace plastyczne oraz prezentacje multimedialne o ciekawostkach związanych z liczbą pi- a najciekawsze zostały nagrodzone. Apel przygotowały nauczycielki matematyki wraz z uczniami.