DZIEŃ KADETA W REDZIKOWIE

Uczniowie klasy VIII a i VIII b uczestniczyli w uroczystościach z okazji Dnia Kadeta, które odbyły się w Liceum w Redzikowie. Uczniowie obejrzeli szkołę, zapoznali się z warunkami naboru do liceum. Bardzo ciekawy był pokaz musztry, sztuk walki i defilad zaprezentowany przez kadetów liceum. Jednak największe wrażenie zrobiły stanowiska z bronią strzelców wyborowych, saperów i wozów bojowych.