Dzień Edukacji Narodowej w 2016 roku

Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy – jak zawsze – uroczyście. Piosenki, tańce, scenka teatralna i recytacja wierszy sprawiły nam wszystkim wiele radości. Wzruszeni byli też goście obecni na akademii – emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz ks. proboszcz naszej parafii.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły składamy serdeczne podziękowania uczniom, Samorządowi Szkolnemu, gościom, rodzicom i Radzie Rodziców.

Apel przygotowali:
p. I. Sikorska
p. D. Szczutkowska
p. M. Grajewski
p. T. Picz