DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO

31 maja w Polsce i na świecie obchodzimy Dzień Bociana Białego. Bocian biały jest jednym z najbardziej lubianych gatunków ptaków w kraju. Polskie bociany podlegają ochronie ścisłej i należą do gatunków wymagających ochrony czynnej. Rozwój intensywnego rolnictwa przemysłowego, osuszanie terenów podmokłych czy zarastanie łąk na skutek braku ich użytkowania powoduje zanikanie bocianich legowisk i żerowisk. Ponadto poważne niebezpieczeństwo dla bocianów zwłaszcza młodych stanowią linie wysokiego napięcia. Bocian jest szczególnym ptakiem. Stanowi nieodłączny element wiejskiego krajobrazu i ma swoje zaszczytne miejsce w naszej kulturze. Kojarzy się go z przyjemnymi chwilami takimi jak narodziny dziecka, nadejście wiosny.
,,Bociany we śnie to zwiastun pomyślnych dni.” A teraz trochę ciekawostek o bocianie.
W Polsce wiosną pojawia się ponad 20% światowej populacji bociana białego. Bocian biały mierzy zazwyczaj od 95-110 cm, licząc od czubka głowy do ogona. Rozpiętość skrzydeł wynosi od 180 do 218 cm. Długość czerwonego dzioba to 15- 20 cm. Dorosły ptak waży do 4,5 kg. Średnia długość życia bociana to 8-9 lat. Bociany polują na bezkręgowce takie jak ślimaki, dżdżownice, chrząszcze, pasikoniki, larwy owadów. Poza tym chętnie żywią się rybami, płazami. Istotny składnik pożywienia stanowią też gryzonie głównie norniki. Bocianie gniazda są ogromne i bardzo ciężkie. Mogą osiągnąć wagę nawet dwóch ton i szerokość dwóch metrów.
,, Szczęśliwy dom, gdzie boćki są.”
Mamy przy szkole swoje bocianie gniazdo. Wspaniale jest obserwować ich życie i zwyczaje. To codzienna żywa lekcja przyrody.