DZIEŃ BOCIANA BIAŁEGO 2023

31 maja obchodzimy Dzień Bociana Białego. Polskie bociany stanowią 20% światowej populacji tego gatunku a więc co piąty bocian na świecie jest Polakiem. Bociany podlegają ochronie ścisłej i należą do gatunków wymagających ochrony czynnej. Rozwój intensywnego rolnictwa przemysłowego, osuszanie terenów podmokłych czy zarastanie łąk na skutek braku ich użytkowania powoduje zanikanie bocianich lęgowisk i żerowisk. Dlatego wszyscy dbajmy o bociany. Dzisiejszy dzień był doskonałym czasem na przypomnienie uczniom o ich pożytecznej roli w środowisku.