Dzień Bezpiecznego Internetu w Bierkowie

 

„Dzień” to tylko nazwa umowna, ponieważ w praktyce jest to cykl zajęć poświęconych bezpieczeństwu uczniów w sieci Internet. Zaczynają się one pogadanką na pierwszej lekcji informatyki a w miesiącach styczniu, lutym  na kilku lekcjach szczegółowo omawiane są zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw i prawidłowych zachowań w sieci.
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych, zaznajomienie dzieci, rodziców, wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online.
Nasze działania obejmują wszystkich uczniów szkoły. Wyświetlane są filmy edukacyjne dotyczące prawidłowych zachowań podczas korzystaniu z Internetu. Prowadzone są pogadanki, dyskusje, konkursy o tematyce DBI. Uczniowie samodzielnie wykonują prezentacje, rysunki, plakaty i ulotki z zasadami bezpieczeństwa w Internecie.